Diëtisten Praktijk Christine Bonné

COPD

COPD is een longziekte die steeds meer voorkomt. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De kleine buisjes van de luchtwegen en de longblaasjes zijn beschadigd. Tijdens de uitademing vallen deze makkelijker dicht, vooral bij inspanning. Verder neemt het aantal longblaasjes fors af. Ook dit veroorzaakt kortademigheid bij inspanning. Doormiddel van longfunctieonderzoek bepaalt men of er sprake is van COPD; bv spirometrie, inspanningsbelasting, prikkelgevoeligheids test.
Bij COPD is er sprake van een ontregeling van bepaalde systemen in het lichaam.

Roken

Roken is de belangrijkste oorzaak voor COPD. Het advies is dan ook om proberen te stoppen met roken. Eventueel kunt u de hulp van uw huisarts inschakelen.

Klachten

De klachten bij COPD kunnen enorm variëren en is afhankelijk van de ernst van de COPD:
* vocht in de longen
* hoesten, slijm opgeven
* benauwdheid
* afvallen
* vermindering van de spiermassa/ vermindering van de kwaliteit van leven
* verminderde weerstand en conditie

Behandeling

COPD als zodanig kan niet herstellen; wel kan behandeling uw klachten doen verminderen. Bij de behandeling zijn meestal meerdere hulpverleners betrokken. Deze zijn onder andere: huisarts, longarts, COPD-verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist en soms een psycholoog.
Een goede onderlinge samenwerking met deze disciplines is bij COPD van groot belang. Hiertoe heb ik een gespecialiseerde scholing gevolgd.

GOLD-indeling

COPD kent verschillende gradaties van ernst van de ziekte; de zogenaamde GOLD-indeling:
* GOLD I    licht               COPD
* GOLD II   matig             COPD
* GOLD III  ernstig          COPD
* GOLD IV  zeer ernstig  COPD

De GOLD III en IV geven meestal aanleiding tot een bezoek aan de diëtist.

Behoud van de spiermassa

Bij patiënten met COPD werkt ongewenst gewichtsverlies ongunstig op het verloop van de ziekte. Vooral het behoud of verbetering van de spiermassa is van belang.
Er kan sprake zijn van een BMI (Kg lich gewicht/lengte in m2) echter de spiermassa (ook wel aangegeven met VVMI) kan te laag zijn. De VVMI (=vetvrije massa index) wordt bepaald door middel van een bio-impedantie meting of een huidplooi meting. Bij de behandeling bij COPD kan ik zonodig deze metingen uitvoeren. Verder probeer ik een BMI van > 21 te bereiken bij ondergewicht.

Verdere voedingsadviezen

Binnen de behandeling wordt ook veel aandacht besteed aan de keuzes van bepaalde voedingsproducten om zo het nuttigen van een maaltijd tot een prettig moment van de dag te maken.
Indien nodig zal ik zorgdragen voor de onkostenvergoeding van een eventuele aanvullende drinkvoeding.